JSTE
 
Home
Technika
Výjezdová jednotka
Soutěžní družstva
Fotogalerie
Videa
Historie
 Prevence
Ke stažení
Diskuse
Kontakt
Odkazy

 

 
ROK 2017
ROK 2016
ROK 2015
ROK 2014
ROK 2013
ROK 2012
ROK 2011
ROK 2010
ROK 2009
ROK 2008
ROK 2007
ROK 2006
ROK 2005
 

 

Důležité telefonní čísla
IZS
Integrovaný záchranný systém
112
HZS
Hasičský záchranný sbor
150
ZZS
Zdravotní zachraná služba
155
POLICIE
Policie České republiky
158
MĚSTSKÁ POLICIE
156
UDÁLOSTI  ROKU 2009

      

5.12 MIKULÁŠSKÁ ZABÍJAČKA

Náš sbor se zúčastnil 5. prosince prvního ročníku Valašské zabíjačky konané na školním hřišti. Jednalo se o společnou akci sdružení Horní Jasenka, hasičů, myslivců a včelařů. Na programu bylo spousta zábavných a doprovodných akcí pro děti. Například : Ježíškova dílna, kde si děti mohly vyrobit jednoduché mikulášské masky, ozdoby na vánoční stromeček a zdobení perníků. K vidění byla valašská zabíjačka a ke koupi byly pravé zabijačkové speciality.

 

21.11 POŽÁR REKREAČNÍ CHATY V OBCI LHOTA U VSETÍNA

Dne 21.11. byla naše jednotka povolána KOPISem k požáru rekreační chaty v katastru obce Lhota u Vsetína. Jednotka vyjela v počtu 5+1 na místo určení. Všechny přivolané jednotky se z důvodu nepřístupného terénu k místu určení, seřadily u JZD Lhota u Vsetína, kde vyčkaly pokynů velitele zásahu. K místu požáru byla vyslána jednotka HZS Vsetín (Camiva 4x4) a místní jednotka SDH Lhota u Vsetína (Praga V3S). Po příjezdu jednotek k místu požáru bylo zjištěno, že se jedná o zahoření komínového tělesa rekreační chaty. Po poradě s velitelem zásahu bylo rozhodnuto, že síly a prostředky stačí a naše jednotka se vrátila zpět na základnu.

 

24.10 WURTH PARTR RALLY VSETÍN 2009

SDH Jasenka se dne 24.10. zúčastnila na pořádání Wurth Partr Rally Vsetín. Jednotka se rozmístila na RZ Vesník - Růžďka v počtu 8 osob.

 

23.10 NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ LHOTA U VSETÍNA

Dne 23.10. proběhlo námětové cvičení na simulovaný požár lesa v katastru obce Lhota u Vsetína. Jednalo se o stejné místo, kde v letních měsících vypukl jeden z největších požáru v našem obvodu. Záměrem cvičení bylo zjištění, zda je možné dopravit vodu až na hřeben kopce, kde se nacházelo ohnisko požáru. Nedlouho před zahájením cvičení však začalo silně pršet a s ohledem na bezpečnost a proveditelnost cvičení, bylo rozhodnuto velitelem zásahu, že se dálková doprava vody konat nebude a přeloží se na jarní měsíce. I přes tuto skutečnost se jednotky vydaly k místu plánovaného cvičení, aby zjistily průjezdnost v těžkém terénu. Jednotky úspěšně dojely k místu určení.

 

23.8 BARUM CZECH RALLY ZLÍN 2009

SDH Jasenka se podílela na pořádání těchto závodů. Členové sboru se rozmístili na rychlostní zkoušce Hoštálková - Potůčky.

 

2.8 ZÁVODY DO VRCHU 2009

SDH Jasenka se podílela na pořádání těchto závodů.

 

1.8 NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ ROKYTNICI

Dne 1.8. proběhlo námětové cvičení na simulovaný požár lesa v místní části Janišov. Tato akce proběhla za účasti oslav sboru SDH Rokytnice. Na místě byla prováděná dálková doprava vody.

   22.7 a 29.7 UKÁZKA TECHNIKY NA TÁBOŘE V KYCHOVÉ 

Náš sbor byl přizván k ukázce hasičské techniky na dětském táboře v Kychové.

17.7 NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ V ÚSTÍ U VSETÍNA

Dne 17.7. proběhlo v 16:00 námětové cvičení na simulovaný požár pily v Ústí u Vsetína. Cvičení se zúčastnily sbory SDH Ustí u Vsetína, SDH Halenkov, SDH Janová a SDH Jasenka. Náš sbor společně s SDH Janová prováděl dopravu vody z řeky Senice.

11.7 VALAŠSKÝ ŠIRÁK - Vsetín - Semetín

Zúčastnili jsme se závodů O ŠIRÁK STAROSTY OBVODU. Na těchto závodech soutěžilo 6 družstev, kde náš sbor skončil na 4. místě.

4.7 ZÁVODY V PS - Liptál

Dne 4.7. jsme se zúčastnily závodů v Liptále. Zde soutěžílo 11 závodních družstev. Jasenka obsadila 7. místo.

 

20.6 DĚTSKÝ DEN NA JASENCE

Dne 20.6. jsme prezentovali naší hasičskou techniku na bývalém školním hřišti, kde byl pořádaný dětský den. Děti měly za úkol za pomoci džberovky shodit proudem vody nachystané předměty. 

19.6 ZÁVODY V PS - Lešná

Dne 19.6. jsme se vypravili na noční závody v Lešné. Závodů se zúčastnilo 21  závodních družstev a Jasenka obsadila 13.  místo.

14.6 ZÁVODY V PS - Valašská Polánka

Závodů se zúčastnilo 30 závodních družstev a Jasenka obsadila 29. příčku.

 

30.5 OBVODOVÉ KOLO RATIBOŘ

Dne 30.5. proběhlo obvodové kolo v Ratiboři, kde z 10 sborů jsme  se umístili na 10. místě.

16.5 ŠKOLENÍ V RÁMCI OO a CO

Náš sbor se zúčastnil na stanici HZS Valašské Meziříčí specializačního kurzu JPO-V SDH obcí pro plnění specifických úkolů ,, Ochrany obyvatelstva a civilní ochrany ".

25.4 ATLETICO 3D RUN 2009

Dne 25.4. se náš sbor zúčastnil běžeckého maratónu Atletico 3D Run 2009. Soutěžili jsme v kategorii Veselá míle (1609m) ve složení dvou družstev Jasenecké dámy a Hasiči Jasenka. Na trať 10 KM se za náš sbor vydal Zdeněk Galda, který se umístil na 5. místě. V kategorii Veselá míle se Jasenecké Dámy umístily na 1. místě a Hasiči Jasenka na 2. místě.

19.4 ZDRAVOTNÍ ŠKOLENÍ

 V restauraci na Moštárně uspořádal sbor SDH Jasenka zdravoní školení. Zúčastnili se ho SDH Jasenka, SDH Ústí u Vsetína a SDH Vsetín město. Školení proběhlo ve spolupráci se ZZS Vsetín.

4.4. SVATBA Pavly a Libora KOZMÍKOVÝCH

Dne 4.4. se členové našeho sboru zúčastnili svatby  Pavly a Libora Kozmíkových.

27.3 VALAŠSKA RALLY 2009

SDH Jasenka se podílela na pořádání těchto závodů.

 

27.2 I. PLES SDH JASENKA 

Dne 27.2. proběhl v restauraci na Moštárně první hasičský ples. K poslechu a tanci hrála skupina SKART. Doprovodným programem bylo vystoupení taneční skupiny, která předvedla orientální tance.  

20.2 POMOC PŘI ODSTRANĚNÍ SNĚHU

Dne 20.2. v 16:00 byl náš sbor přivolán, aby pomohl při odklízení těžkého sněhu ze střechy rodinného domu. Z důvodů velkého zatížení střešní konstrukce vlivem mokrého sněhu, hrozilo zborcení střechy.

14.2 VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA OKRSKU č.1

Dne 14.2. proběhla VVH (výroční valná hromada) okrsku č.1 ve Lhotě u Vsetína. Pořádajícím sborem byl místní sbor.

7.2 VE STOPĚ VALAŠSKÉ ZIMY

SDH Jasenka ve spolupráci s SDH Lhota u Vsetína se podílely na pořádání těchto závodů v počtu 10 osob.

24.1 VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

Dne 24.1. byla na Jasence v restauraci Moštárna uspořádána VVH sboru SDH Jasenka.

© 2013  webm.ic.cz