JSTE
 
Home
Technika
Výjezdová jednotka
Soutěžní družstva
Fotogalerie
Videa
Historie
 Prevence
Ke stažení
Diskuse
Kontakt
Odkazy

 

 
ROK 2017
ROK 2016
ROK 2015
ROK 2014
ROK 2013
ROK 2012
ROK 2011
ROK 2010
ROK 2009
ROK 2008
ROK 2007
ROK 2006
ROK 2005
 

 

Důležité telefonní čísla
IZS
Integrovaný záchranný systém
112
HZS
Hasičský záchranný sbor
150
ZZS
Zdravotní zachraná služba
155
POLICIE
Policie České republiky
158
MĚSTSKÁ POLICIE
156
HISTORIE

      

- Náš požární sbor Vsetín,Jasenka Vznikl v roce 1898.Tento požární sbor vznikl z popudu tehdejšího řídícího učitele obecné školy Na Jasence Karla Číha
Jelikož naše obec bývala často postihována požáry a v roce 1897 dokonce dvěma,zjistilo se, že bez hasicího nářadí i pří té nejnutnější pomoci nesvede se ničeho.
-22. ledna 1899 .Protože nebyli peníze na zakoupení nejnutnějšího vybavení uspořádala se sbírka.Roku 1899 obdržel sbor první podporu  od zemského úřadu v obnosu  300,- K 

-V roce 1900 Byla usnesena koupě 10 berlovek a 15 lezeckých výstrojí k čemuž tento rok nedošlo .
-V roce 1901 Konečně objednáno  od firmy Smekal 10 berlovek a 15 lezeckých výstrojí,2 koše a 1 trubka v ceně 639,-K
-V roce 1902  Byly zřízeny 20 pracovních obleků které si musel každý sám zaplatit.Pro hodnostáře byla při objednaná výstroj v ceně 192,20,-K  Po 4 letech konání našeho zboru byl konečně zavolán náš sbor k prvnímu požáru ,a to stodoly  Martina Novosada Kde se ukázalo že založení sboru nebylo zbytečné .

 

-V roce 1903  Přiobjednána výstroj pro 20 mužů v ceně 216,30,-K po dalších 20 lidí byl přiřazen pracovní oblek který si musel každý člen sám zaplatit.Sbor se zúčastnil hasičské slavnosti na Hovězí.
-V roce 1904  . Bylo objednáno 1 dvoukolový a tlačící stroj 4 m savic, 120 m hadic , 4 m  příručních hadic ,    5 hubic , 3 žebříky a dodatečné potřeby k výzbrojím vše v ceně 1 630,-K  Prvního požáru s novou stříkačkou se zúčastnil sbor u Martina Kotrly (velitele sboru).Ačkoliv členové neznaly zacházení s novou stříkačkou , uhájili ohrožené stavení.  Druhého požáru se zúčastnil sbor u u Janičků na pasekách.  
-V roce 1905 V listopadu vznikl požár dřevěné chalupy  Štěpána Matošky a toto stavení vyhořelo do základů.
 
-V roce 1907 Tohoto roku hasiči zasahovaly u 3 požárů.První byl Škrle (Jurčáků) kde stodola lehla i s nářadím.Podruhé hořelo u Josefa Černotíka v obchodní místnosti.Kde bylo zničeno veškeré zásoby i s obchodním Zařízením.Brzkou záchranou se podařilo zachránit zbytek objektu takže se oheň na střechu nedostal.Po třetí vypukl požár na sklepě Tomáše Tkadlečka a shořely střechy na dvou sklepech i se senem.
-V roce 1908 se zúčastnil spor opět 3 požárů.Ještě v zimně byl založen požár u Matošků.Požár se podařil uhasit jen ve dvou lidech a s jednou berlovkou.Po druhé byl volán sbor k požáru u Kopeckých kde lehlo stavení i s obchodem a s božím a zařízením.Třetí  to bylo mimo obec u Talaše na Březinách.Ačkoliv se hasiči na místo dostavily silným větrem,suchem a nedostatkem vody nebylo možno oheň uhasit.
-V roce 1909 sbor se zúčastnil 3 požárů Poprvé na pasekách u Jana Hlaváče, kde shořela dřevěná stodola až do základů.Podruhé se zúčastnil zbor i se strojem i s berlovkama, tento požár byl ze všech největší jen s těžkou námahou se podařilo uhájit další stavení  3 m od stavení.Po třetí hořelo sušírna u Haničáků,která chytla při sušení ovoce..
-V roce 1910 tento rok hořelo jen jednou a to u Karla Olšáka , kde  následky silného větru a nedostatkem vody shořela budova do základů. Od firmy Smekal byli zakoupeny hadice a savice v úhrné ceně 192,84,-K 
-V roce 1911 Tento rok byl počet požárů nejsilnější celkem bylo šest požárů .1.Poprvé u Popa kde shořela budova do základu.2. Po druhé k požáru k firmě Thonet kde sbor přijel pozdě a nemněl vodu takže půjčil hadice ostatním sborům,od firmy Thonet dostaly hasiči prémii 100,-K.3. Po třetí u požáru stodoly Jana a Tomáše Hříbka.4. Po čtvrté opět U Martina Novosáda kde hořela stodola.5. Po páté opět stodola Pavla Špačka na Březinkách.6.  Po šesté nakonec shořela stodola Martina Trlici 
-V roce 1913 Dne 22. června byla založená pamětní kniha. 
-V roce 1914 Sarajevský atentát 28.6.1914 byla podnícena první světová válka, která zasáhla též do života sboru dobrovolných hasičů.
-V roce 1915 klesl sbor ze 41 lidí pouze na 10 a k tomu 10. Srpna 1915 pomáhal sbor při požáru Vsetínského zámku pouze v 11 lidech kdy potom věnoval firma Theodor Thonet částku 50,-K

+ V roce 1918 zemřel zakladatel  sboru K.B.Číha 
-V roce 1925 Byly  konány oslavy 25 založení hasičského sboru na Jasence
-V roce 1929 Byli 4 požáry u Valů, u Hlaváčků, u Kotrlů, u Žambochů
-V roce 1932 Došlo ke zbourání staré zbrojnice a postavení nové na samém místě.V tomto roce došlo ke 3 požárům ,z nichž nejzávažnější  byl požár stodoly Josefa Bravence
-V roce 1934 Vypukl požár v Uhlářově dvoře.Po tomto požáru bylo usneseno zakoupení motorové stříkačky. 
-V roce 1936 Byla zakoupená motorová stříkačka v ceně 20.000,-KČ

-V roce 1939 Obsazení naší vlasti Německými vojsky znamenalo přizpůsobit život sboru novým poměrům.V červeni se zúčastnil sbor záchranných prací při povodních.
-V roce 1941 Dne 17.7 se sbor zúčastnil pracích při velkých povodních zúčastnilo se jich 82 hasičů.
-V roce 1946 bylo zakoupeno 20 pracovních obleků a velké množství hadic.
-V roce 1948 Sbor zasahoval u 2 požárů a to u Matošků a u Vašíšků.Dne 27.6 se konala slavnost 50 let založení sboru
-V roce 1949 na Zbrojnici byla instalována hasičská siréna.
-V roce 1952 Bylo dobudováno hasičské auto Tatra 75 s nákladem cca 160.000,- Kčs a sboru byly přiděleny pracovní stejnokroje,obuv,vycházkové stejnokroje,pohonné hmoty atd.
-V roce 1958Byla konána slavnost 60. výročí založení.Při této akci byla slavnostně odhalena pamětní deska K.B.Číhy a umístěná na zbrojnici.
-V roce 1968 se konaly oslavy 70 výročí založí Požárního sboru na Jasence.Spojeny s velkým poplachovým cvičením.V tomto roce došlo k zakoupení staršího vozidla Tatra 805 
V roce 1978 se konaly slavnosti 80 letého založení sboru.při této příležitosti bylo požární cvičení kterého se zúčastnilo 7 sborů a požární útvar Vsetín předvedl nejmodernější techniku (požární plošinu)
V roce 1981 bylo dáno do užívání ZP SPO Jasenka  nová motorová stříkačka PPS 12
V roce 1987 V tomto roce byl přidělen do užívání vůz AVIA a vůz Tatra byl zrušen.

© 2013  webm.ic.cz